Mindful eating


สุขภาพดี เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ ถ้าเรามีสุขภาพกายดี สุขภาพทางการเงินที่ดีก็ตามมไม่ต้องเสียค่ารักษาโรค มีโอกาสในการทำงาน และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

วันนี้หมออยากแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ที่ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ ที่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหาร อย่างถูกต้อง you are what you eat ค่ะ

Mindfulness eating การรับประทานอาหารอย่างมีสมาธิ

มีงานวิจัย ถึงผลของการรับประทานอาหารอย่างมีสมาธิที่ช่วยในการลดน้ำหนัก นะคะ โดยกลุ่มผู้ทดลองที่มีน้ำหนักเกินทำการรับประทานอาหารอย่างมีสมาธิ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า น้ำหนักลดลงไปโดยเฉลี่ย 4 กิโลกรัม โดยไม่ต้องช้ตัวช่วยอื่นใด

ขั้นตอนการรับประทานแบบมีสมาธิ

  1. รับประทานช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด สมองของเราใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 20 นาที เพื่อรับรู้ความอิ่มจากการรับประทานอาหาร นอกจากนี้การเคียวอาหารให้ละเอียดยังเป็นการช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารของเราด้วย

  2. กินแบบมีสมาธิโดยไม่มีสิ่งรบกวน ไม่ดูทีสี หรือเล่น สมาร์ทโฟน หรือทำอย่างอื่นไปด้วย

  3. เพื่อให้เราสามารถ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของเรา โฟกัสลงไปที่การรับประทานอาหาร ใช้ดวงตา มองพิจารณาอาหาร จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส สัมผัสถึงรสชาติ ความอ่อนแข็งของการรับประทานอาหาร

  4. สัมผัสความรู้สึกทางใจว่าความต้องการในการรับประทานอาหารนี้มาจากความหิวทางกาย หรือมาจากแรงผลักดันอื่น กระตุ้นให้เราเกิดความอยากอาหาร เช่น ความเครียด ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารได้เช่นกัน แม้ร่างกาย จะไม่ได้หิว

  5. ซาบซึ้งดื่มด่ำในอาหารที่รับประทาน

ชีวิตปัจจุบันของเรา เต็มไปด้วยความบีบคั้นและเร่งรีบนะคะ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของความเครียดและโรคภัยต่างๆ ใช้ชีวิตให้ช้าลงสักหน่อย ดูแลสุขภาพให้มากขึ้น เพราะสุขภาพที่ดี คือความสุข และคือโอกาสที่สำคัญค่ะ


0 views0 comments

Recent Posts

See All